O nas

Pogotowie Żarskie zostało powołane przez osobę fizyczną Krystynę Gretkierewicz, w dniu 19 kwietnia 2002 roku, która sprawuje nadzór nad działalnością zakładu.

Pogotowie Żarskie ma wiloletnie doświadczenie w świadczeniu usług ratownictwa medycznego. Przez cały okres działania, stale dążymy do osiągnięcia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Jesteśmy firmą posiadającą prestiż na rynku cechującą się profesjonalizmem. Nieustannie dążymy do spełniania wymogów i oczekiwań naszych klientów poprzez indywidualnego podejścia do pacjenta, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz utrzymanie wyposażenia karetek w ciągłej sprawności i kompletności. Staramy się nadążyć za nowinkami technicznymi poprzez wymianę sprzętów i ambulansów. Posiadamy sprzęt umożliwiający wykonanie teletransmisji zapisu EKG bezpośrednio z karetki do pracowni hemodynamicznej.

Dzięki podejściu jakościowemu, rozszerzyliśmy obszar naszego działania obecnie realizujemy usługi na terenie powiatu żarskiego i krośnieńskiego w zakresie ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki medycznej na terenie Lubska.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na zlecenie instytucji i firm zewnętrznych, oraz usługi zabezpieczania medycznego imprez masowych.


System zarządzania jakością - polityka firmy

„Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie”

POLITYKA JAKOŚCI

Pogotowie Żarskie to gwarancja najwyższej jakości usług ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego oraz ambulatoryjnej
 i wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Usługi nasze świadczone są przez wysoko wykwalifikowany personel, przy wykorzystaniu nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu medycznego
.

Pogotowie Żarskie jest podmiotem świadczącym usługi medyczne z zakresu:

Ø  ratownictwa medycznego na obszarze  powiatu żarskiego i powiatu krośnieńskiego.

Firma nasza świadczy również usługi z zakresu:

Ø  transportu sanitarnego

Ø  ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dążymy do uzyskania wizerunku podmiotu świadczącego usługi medyczne na najwyższym poziomie, poprzez świadome realizowanie założeń opisanych w polityce jakości.

Politykę jakości oraz cele podporzadkowujemy zapewnieniu stysfakcji naszych klientów i realizujemy je poprzez:

  1. Przestrzeganie praw pacjenta i świadczenie usług, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
  2. Zagwarantowanie i dążenie do utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. medycznych.
  3.  Przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa: pacjenta, personelu, oraz zagwarantowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną.
  4. Doskonalenie poprzez podnoszenie kwalifikacji i świadomości persnelu.
  5. Zagwarantowanie wysokiej jakości usług poprzez systematyczny nadzór i monitorowanie sprzętu medycznego oraz ambulansów.
  6. Rozwój firmy poprze racjonalne wykorzystanie zasobów zarówno osobowych, jak i rzeczowych. Rozszerzenie zakresu i obszaru swojej działalności oraz analizę podejmowanych działań.
  7. Utrzymywanie, monitorowanie oraz ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Krystyna Gretkierewicz

Dyrektor Pogotowia  


Ochrona danych osobowych - RODO

Pliki do pobrania w formacie PDF:

PODO-01-Z4 Klauzula inf dla osób świadczących usługi

PODO-01-Z3 Klauzula inf dla kandydatów do pracy

PODO-01-Z2 Klauzula inf dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

PODO-01-Z1 Klauzula inf dotycząca pacjentów Pogotowia Żarskiego

           

Design by aspal.pl