Formularz: Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wypełniony druk proszę dostarczyć osobi¶cie do siedziby pogotowia w godzinach 7:00-15:00

lub wysłać na ten sam adres :

Pogotowie Żarskie - Krystyna Gretkierewicz

ul.Serbska 58;  68-200 Żary

Druk do pobrania w formacie PDF:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej


Ankieta: Badanie zadowolenia klienta

Poniższ± ankietę proszę pobrać w  celu wypełnienia i przesłania na adres 

e-mail: pogotowiezarskie@tlen.pl

Druk do pobrania w formacie DOC dla programu Word lub Writer:

Ankieta zadowolenia klienta

           

Design by aspal.pl